| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Laine 1 year, 8 months ago

Rühmatöö

eTwinning projektide ideed

22.august 2008

Haapsalu

 

RÜHMATÖÖ I ÜLESANNE kell 12.15

  1. eTwinningu kesksesse portaali registreerumine http://www.etwinning.net
  2. Partneriotsing eTwinningu portaalis
  3. eTwinningu portaali vahendite kasutamine

RÜHMATÖÖ II ÜLESANNE kell 14.00

  1. Projektiidee loomine
  2. Idee sisestamine Wikisse

I rühm

II rühm

III rühm

IV rühm

V rühm

VI rühm

VII rühm

VIII rühm

IX rühm

X rühm

 

Ettekanded kell 15.00

 

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

Comments (1)

You don't have permission to comment on this page.